Společnost DOVA je obchodní firmou s více než dvacetiletou tradicí od roku 1991. V oblasti vybraných stavebních produktů zastupuje renomované zahraniční i české výrobce, kteří kladou hlavní důraz na kvalitní vlastnosti materiálů a služeb. V roce 2001 se DOVA, spol. s r.o. transformovala na DOVA a.s.. Divize KABE FARBEN:zde Vám nabízíme dodávku švýcarských nátěrových hmot od A do Z. (tj. fasádní barvy, strukturální dekorační omítkoviny, patentovaný kontaktní systém vnější tepelné izolace KABE THERM a malířské nátěry.

5

let

Záruka

100

letá

Tradice

1000

a více

Realizace

Unikátní zateplovací systém New Therm

Unikátní zateplovací systém New Therm

Zateplovací systém pomocí polyuretanových desek TPD -PUR 30/40.

TPD-PUR 30/40 je polyuretanový izolant (PUR DESKA), který svými unikátními technickými parametry udává nový směr v zateplování fasád. Polyuretan ve formě tvrdých stavebních desek patří nyní mezi izolanty s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi λD≤0,022 a zároveň nabízí skvělou difúzi vodních par.
V prodeji pouze jako ucelený systém s finální omítkovinou

Sanace nidky nebyla snazší

Sanace nidky nebyla snazší

Systém Styrexon

je systém pro vnitřní i vnější zateplení zdiva, který je vysoce paropropustný